Teknologibruk og myndighetsinvolvering

Oljedirektoratet ønsker å bidra til å belyse hvordan myndighetene eventuelt kan bidra til økt verdiskapning gjennom økt bruk av teknologi i petroleumsnæringen. Rapporten beskriver ni forslag til tiltak, som en arbeidsgruppe kom frem til i en workshop. Gruppen bestod av representanter for oljeselskap, leverandører og myndigheter.

Last ned pdf: 

Teknologibruk og myndighetsinvolvering

 

Oppdatert: 31.10.2019