Unmanned wellhead platforms – UWHP summary report

Rambøll Oil & Gas har levert en studie som belyser fordeler og ulemper med ubemannede brønnhodeplattformer.

I konklusjonen heter det at ubemannede plattformer kan være kostnads- og produksjonseffektive utbyggingskonsepter på grunt vann på norsk sokkel.

Last ned pdf

 

Oppdatert: 25.06.2019