Vurdering av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel

Oljedirektoratet (OD) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomgått fem feltutbygginger på norsk sokkel for å avdekke hvorfor enkelte utbygginger kommer i mål på estimert kostnad, mens andre blir svært mye dyrere enn antatt.

Last ned pdf

 

Oppdatert: 25.06.2019