Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ressursrapporter

Vi har gitt ut en ressursrapport omtrent annet hvert år siden 1997. Rapporten inneholder status av leting og ressurssituasjonen på norsk kontinentalsokkel samt utvalgte tema som uoppdagede ressurser, økt utvinning og effektiv drift.

Ressursrapport 2018 - Leting

Produksjonen av olje og gass fra norsk sokkel ventes å øke de nærmeste årene. Økningen skyldes bidrag fra funn som er under utbygging, men også produksjonsvekst fra allerede produserende felt.


Ressursrapport 2017 - Funn og felt

Nye funn og gode løsninger har bidratt med at ressursanslaget har økt med 40 prosent siden 1990. På toppen av dette har Oljedirektoratet kartlagt et teknisk potensial med betydelige mengder olje og gass som kan utvinnes ved å ta ny teknologi i bruk. 


Arkiv

Oppdatert: 14.03.2019