Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Arkiv for ressursrapporter

Her finner du ressursrapporter fra tidligere år.

Ressursrapport 2016 - Leting (pdf)

Formålet med Ressursrapporten 2016 er å gi status, fakta og analyser av utviklingen i leteaktiviteten og presentere oppdateringen av estimatene for de uoppdagede ressursene på norsk sokkel.


Ressursrapport 2014 - Felt og funn (pdf)

Denne rapporten handler om ressursene i felt og funn på norsk kontinentalsokkel og ODs vurdering av mulighetene for å realisere størst mulig verdier fra disse.


Ressursrapport 2013 - Leting (pdf)

Den største endringen siden forrige ressursrapport fra 2011 er at optimismen på norsk sokkel er større enn på lenge.


Ressursrapport 2011 (pdf)

Ressursrapporten er en faglig rapport som gir en oversikt over petroleumsressursene på norsk sokkel.


Ressursrapport 2009 (pdf)

Økt utvinning kan gi store bidrag til framtidig verdiskaping på sokkelen. Men det er fortsatt mulig å gjøre store funn i lite utforskede områder, mener Oljedirektoratet.


Ressursrapport 2007 (pdf)

Oljedirektoratet mener det er mellom 1,6 og 5,8 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.) olje, gass, kondensat og NGL (Natural Gas Liquids) igjen å finne på norsk sokkel.


Ressursrapport 2005 (pdf)

I Oljedirektoratets ressursrapport 2005 blir det blant annet vist hvor viktig høy leteaktivitet, økt utvinning og oppmerksomhet om effektive driftsmetoder er for framtidig verdiskaping.


Ressursrapport 2003 (pdf)

Rapporten "Petroleumsressursene på norsk kontinetalsokkel" gir en oversikt over hvor mye olje og gass vi har på norsk sokkel.


Ressursrapport 2001 (pdf)

Oljedirektoratet skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten med forankring i forsvarlig ressurforvaltning, sikkerhet og miljø.

 

Oppdatert: 14.03.2019