Arkiv for ressursrapporter

Her finner du ressursrapporter fra tidligere år.

Ressursrapport 2019 – Funn og felt

Selv etter mer enn 50 år er det store muligheter for å skape verdier på norsk sokkel. Mer enn halvparten av de antatt gjenværende ressursene på norsk sokkel er funnet. 85 prosent ligger i feltene og 15 prosent ligger i funn som rettighetshaverne vurderer å bygge ut.


Ressursrapport 2018 – Leting

Produksjonen av olje og gass fra norsk sokkel ventes å øke de nærmeste årene. Økningen skyldes bidrag fra funn som er under utbygging, men også produksjonsvekst fra allerede produserende felt.


Ressursrapport 2017 – Funn og felt

Nye funn og gode løsninger har bidratt med at ressursanslaget har økt med 40 prosent siden 1990. På toppen av dette har Oljedirektoratet kartlagt et teknisk potensial med betydelige mengder olje og gass som kan utvinnes ved å ta ny teknologi i bruk.


Ressursrapport 2016 - Leting (pdf)

Formålet med Ressursrapporten 2016 er å gi status, fakta og analyser av utviklingen i leteaktiviteten og presentere oppdateringen av estimatene for de uoppdagede ressursene på norsk sokkel.


Ressursrapport 2014 - Felt og funn (pdf)

Denne rapporten handler om ressursene i felt og funn på norsk kontinentalsokkel og ODs vurdering av mulighetene for å realisere størst mulig verdier fra disse.


Ressursrapport 2013 - Leting (pdf)

Den største endringen siden forrige ressursrapport fra 2011 er at optimismen på norsk sokkel er større enn på lenge.


Ressursrapport 2011 (pdf)

Ressursrapporten er en faglig rapport som gir en oversikt over petroleumsressursene på norsk sokkel.


Ressursrapport 2009 (pdf)

Økt utvinning kan gi store bidrag til framtidig verdiskaping på sokkelen. Men det er fortsatt mulig å gjøre store funn i lite utforskede områder, mener Oljedirektoratet.


Ressursrapport 2007 (pdf)

Oljedirektoratet mener det er mellom 1,6 og 5,8 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.) olje, gass, kondensat og NGL (Natural Gas Liquids) igjen å finne på norsk sokkel.


Ressursrapport 2005 (pdf)

I Oljedirektoratets ressursrapport 2005 blir det blant annet vist hvor viktig høy leteaktivitet, økt utvinning og oppmerksomhet om effektive driftsmetoder er for framtidig verdiskaping.


Ressursrapport 2003 (pdf)

Rapporten "Petroleumsressursene på norsk kontinetalsokkel" gir en oversikt over hvor mye olje og gass vi har på norsk sokkel.


Ressursrapport 2001 (pdf)

Oljedirektoratet skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten med forankring i forsvarlig ressurforvaltning, sikkerhet og miljø.

 

Oppdatert: 29.10.2020