Immobil olje

Immobil olje er gjenværende olje på poreskalanivå etter utvinning med for eksempel vanninjeksjon. For å produsere mer av denne oljen kreves det bruk av avanserte metoder (EOR).

Visuell framstilling av immobil olje i et reservoar.


Figur 3-7
Immobil olje i et reservoar.

Tilbake til rapporten