Utbygging av tette gassreservoar med høyt trykk og høy temperatur

Basert på innspill fra A/S Norske Shell:

Funnet 6406/9-1 (Linnorm) i Norskehavet ble gjort i 2005 og avgrenset i 2007. Det inneholder relativt tørr gass i et komplekst og utfordrende reservoar med høyt trykk og høy temperatur. Gassen i reservoaret inneholder også en del CO₂ og H₂S. Dagens rettighetshavere er Petoro, Total, Equinor og Shell som operatør.

Reservoaret består av Ile-, Tofte- og Tilje-formasjonene. Reservoarkvaliteten er variabel med enkelte svært gode sandenheter (500-1500 mD), men også store seksjoner med tett sandstein (0,001 - 1 mD) av dårligere kvalitet som inneholder gass. Tilstedeværende gass er estimert til rundt 90 milliarder Sm³, hvorav rundt halvparten ligger i tette reservoar.

Prosjektet blir nå utredet for å finne ut om det er teknisk og kommersielt mulig å gjennomføre. Neste beslutningspunkt er planlagt mot slutten av 2019, og flere mulige løsninger vurderes. Disse omfatter direkte undervannstilknytning til et eksportsystem, innfasing til nærliggende vertsfelt eller selvstendig utbygging.

Utviklingsmuligheter for gassen i de tette reservoarene blir vurdert. Mulige brønndesign omfatter ulike typer konvensjonelle og/eller dedikerte brønner, men også en blanding av produksjonsbrønner i konvensjonelle og tette reservoar­soner. Hydraulisk stimulering og multi-sonekompletteringsteknologi blir vurdert.

Illustrasjon av gassreservoarene på Linnorm.

Figur 3.5 Linnorm. Illustrasjon: A/S Norske Shell.

Tilbake til rapporten