Faktaboks 5.1 Diskos

Diskos ble opprettet av OD og oljeselskapene på norsk sokkel i 1995. Diskos eies av petroleumsnæringen, administreres av OD og driftes av en ekstern leverandør.

Kontrakten fornyes med jevne mellomrom i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

Diskos er et nasjonalt datalager for lete- og utvinningsrelatert informasjon fra norsk sokkel. Dataene er tilgjengelige direkte på nettet for medlemmene i Diskossamarbeidet. Ideen bak Diskos er at oljeselskapene skal samarbeide om lagring av data og heller konkurrere om tolkningen av dataene. Siden starten har de fleste selskapene som i dag er aktive på norsk sokkel, sluttet seg til.

Kostnadene for lagring og administrasjon av databasen blir betalt av selskapene gjennom den årlige medlemsavgiften. I Diskos har alle medlemmene tilgang til frigitte data, sine egne data, og til data som tilhører utvinningstillatelsene de selv er med i. Det er ODs rapporteringskrav (og tilhørende veiledninger) som definerer hvilket format som skal brukes ved innrapportering, hvilken kvalitet det skal være osv. Diskos er de senere årene også blitt leverandør av data til andre grupper enn oljeselskaper, som oljeserviceselskaper og konsulentbedrifter. Alle de norske universitetene og et voksende antall universiteter i Storbritannia og USA har nå tilgang til databasen.

I tillegg til å være en løsning for felles lagring av seismikk-, brønn- og produksjonsdata, er Diskos en plattform som blir brukt til bytting og deling av de samme dataene. Ved bruk av Diskosdatabasen kan data overføres direkte til datamaskiner med tolkningsverktøy. Kjøp og salg av data kan gjennomføres ved å endre eierrettighetene i datalageret og plattformen tilbyr en praktisk løsning for offentliggjøring av data når konfidensialitetsperioden går ut.

Les mer om Diskos (på engelsk)