Faktaboks 5.4 OGTC/OGA/NPD-prosjektet

OD har bidratt til et maskinlæringsprosjekt sammen med britiske myndigheter. Den store mengden data som er innsamlet i løpet av 50 års leteaktivitet på begge sider av grensen i Nordsjøen, utgjør et laboratorium i verdensklasse for å øke undergrunnsforståelsen i området.

Prosjektet, som kan anses som et pilotprosjekt, ledes av Oil and Gas Technology Centre (OGTC) i Aberdeen. Datagrunnlaget er mer enn til sammen 8000 brønner i nordlige deler av Nordsjøen på britisk side (Northern North Sea UK) og store deler av Nordsjøen på norsk side (Figur 5.7 [15]).

Prosjektet er etablert under OGTCs Open Innovation Programme [15] og fire bedrifter ble valgt til å gjøre de spesifiserte oppgavene (Figur 5.8 [16]). Forhåpentligvis kan prosjektet resultere i identifisering av oversette hydrokarboner og i tillegg stimulere industrien til å ta metodikken et skritt videre - eller analysere andre variabler.

 

Kap5-studieomraade.png

Figur 5.7 Studieområde for prosjekt om oversette soner med hydrokarboner. Kilde: OGTC (2018).

 

 

Data input: UK National Data Repository (NDR), Oljedirektoratet, 9 operatører

Figur 5.8 Prosjekt for å identifisere oversette soner med hydrokarboner. Kilde: OD, OGTC, OGA, UK-NDR (2018-2020).