Faktaboks 5.7 Statusrapporter

I henhold til § 27 i ressursforskriften, skal rettighetshaver sende OD en statusrapport (også kalt tilbakeleveringsrapport) innen tre måneder etter at en utvinningstillatelse oppgis, bortfaller eller utløper.

Rapporten skal gi opplysninger om eventuelle innsamlede data, resultater av studier og gi en oversikt over prospekter og prospektmuligheter i utvinningstillatelsen. I tillegg skal det gis en oversikt over alt geofaglig materiale og hvor dette er oppbevart, sammen med informasjon om lagringsformat.

En veiledning som beskriver innhold i rapporten finnes på ODs nettside. Statusrapportene inneholder resultater og vurderinger som representerer tolkninger. Det er til nå ikke gitt innsyn i slike rapporter. For tolkede data er taushetspliktens lengde 20 år, jf. petroleumsforskriften § 85 fjerde ledd fjerde setning.