Faktaboks 5.8 Interoperabilitet

Interoperabilitet kan forklares som evnen til å kommunisere, kjøre programmer, eller overføre data mellom ulike funksjonelle enheter slik at brukeren ikke trenger spesiell kunnskap om enhetenes karakteristikk eller evnen til å få forskjellige tekniske systemer til å arbeide eller fungere sammen.

Det er bare tjenester og systemer som kan være interoperable, det er ingen interoperabilitet mellom datasett.