Faktaboks 2.2 - Seismisk 3D-dekning siste 10 år

Utvikling innen seismikkteknologi de siste årene har resultert i tydeligere avbildning av undergrunnen. Større 3D-innsamlinger bidrar også til konsistent avbildning av undergrunnen i større områder. Dette er viktig for best mulig geologisk forståelse. Figur 2.8 og Figur 2.9 viser utviklingen i innsamling av 3D data på hele sokkelen, fordelt mellom oljeselskapene (proprietær) og seismikkselskapene (omsettelig eller multiklient) i periodene 2000-2009 og 2010-2019.

Flere og større områder er utforsket og dekket med seismikk den siste 10 årsperioden. Mellom 2000-2009 samlet oljeselskapene inn like mye seismisk data som seismikkselskapene. I den siste 10-årsperioden er det i stor grad seismikkselskapene som har samlet inn data.

En sammenstilling av antall 3D-seismiske innsamlinger og gjennomsnittlig areal samlet inn per år, viser at fra 2012 er antall innsamlinger redusert, samtidig som det har vært en kraftig økning i gjennomsnittlig areal per innsamling (Figur 2.7). Det betyr en endring til større 3Dinnsamlinger, også illustrert i Figur 2.9. I tillegg viser dette at innsamlingen av seismikk er blitt mer effektiv de siste ti årene med mer innsamlet seismikk per undersøkelse.

Figur 2.7 Antall 3D innsamlinger og gjennomsnittlig innsamlet kvadratkilometer, 2010-2019Figur 2.7 Antall 3D innsamlinger og gjennomsnittlig innsamlet kvadratkilometer, 2010-2019Figur 2.7 Antall 3D innsamlinger og gjennomsnittlig innsamlet kvadratkilometer, 2010-2019

Figur 2.7 Antall 3D-innsamlinger og gjennomsnittlig innsamlet kvadratkilometer, 2010-2019.