Faktaboks 2.3 - Injektitter

Injektitter, eller intrusive sandavsetninger, er avsetninger av sander som er remobilisert og presset gjennom overliggende lag.

Her avsettes sedimentene på nytt, enten som vertikale eller skråstilte "dykes" eller de presses inn mellom lag i horisontale lagganger "sills" (Figur 2.18 [4][). Sandene remobiliseres fra en morsand. Dette kan skje hvis store mengder sedimenter blir avsatt på svært kort tid, for eksempel som følge av betydelig glasial erosjon i forbindelse med istider, slik at trykket i underliggende lag øker.]

Figur 2.18 Geoskisse av injektitter modifisert etter A. Hurst et al (2007)

Figur 2.18 Geoskisse av injektitter modifisert etter A. Hurst et al (2007)