Sokkelåret

digitalisering

I januar hvert år legger Oljedirektoratet fram Sokkelåret. Dette er en oppsummering av året som gikk; resultater av leting, produksjon og investerings- og produksjonsprognoser for de neste fem årene.

Sokkelåret 2020 – høy aktivitet og store investeringer

Aktiviteten på norsk sokkel var høy i fjor, trass pandemien. Året har vært preget av høy produksjon og store investeringer i utbygginger og prosjekter på feltene.


Sokkelåret 2019 – et godt år på det jevne

I 2019 var aktiviteten på sokkelen høy. Det er store ressurser i felt og funn, og det er mer å finne i alle havområder. Rekordmange felt er i produksjon.


Sokkelåret 2018 – Olje- og gasseventyret er knapt halvveis

Oljedirektoratets prognoser viser at olje- og gassproduksjonen, etter en liten nedgang i 2019, vil øke fra 2020 og fram mot 2023. Den samlede produksjonen vil da nærme seg rekordåret 2004.


Sokkelåret 2017 – Høy aktivitet på sokkelen

Aldri tidligere er det blitt solgt så mye gass fra norsk sokkel som i 2017. Oljeproduksjonen gikk litt ned, likevel øker totalproduksjonen for fjerde år på rad.


 

 

Oppdatert: 14.01.2021