Sokkelåret 2020

digitalisering

Aktiviteten på norsk sokkel var høy i 2020, trass pandemien. Året har vært preget av høy produksjon og store investeringer i utbygginger og prosjekter på feltene.

Høy aktivitet og store investeringer

Pressemelding

Presentasjon (pdf)

Figurgrunnlag (excel)

Se presentasjonen på video:

 

 

Oppdatert: 14.01.2021