Sokkelåret 2021

Sokkelaaret-2021-fra-forside-ppt

Høy produksjon av olje og gass fra totalt 94 felt, stor etterspørsel og høye råvarepriser gjør at statens inntekter fra petroleum er på et historisk høyt nivå. Mye av dette skyldes rekordhøye gasspriser.

Rekordhøye inntekter fra norsk sokkel

Pressemelding

Presentasjon (pdf)

Figurgrunnlag (excel)

 

Nettstedet norskpetroleum.no er oppdatert i henhold til denne informasjonen.

Oppdatert: 13.01.2022