Ressursregnskapet per 31.12.2021

ressursregnskap-2021-kap3

Ressursregnskapet for norsk kontinentalsokkel 2021 viser en økning i påviste ressurser og god reservetilvekst.

Av regnskapet går det fram at det ble påvist mer olje og gass enn året før, og at nesten to tredjedeler av dette var gass.

Totalt økte de påviste ressursene med 142 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i fjor, det tilsvarer nesten 900 millioner fat oljeekvivalenter.

Estimatet for totale uoppdaga ressurser er nær uendret.

Les rapport om Ressursregnskapet 2021

 

Oppdatert: 17.02.2022