Seismikk

seismikk-pgs-fartoy

Seismisk datainnsamling brukes for å kartlegge mulige petroleumsressurser i undergrunnen. Hovedsakelig er det olje- og seismikkselskapene som gjennomfører toktene.

Seismikk på norsk sokkel

Graf over historisk seismikkinnsamling på norsk sokkel

Innsamlingen av data, spesielt 3D/4D, er blitt mye mer effektiv (grønn linje), mens bruk av lydkilde (båtkilometer – blå linje) er lite endret.

 

 

 

Oppdatert: 20.04.2020