Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Innmelding

Meddelelse om undersøkelser meldes inn via XML-maker, etter petroleumsforskriften §6 og ressursforskiften §6.

Meldingen er basert på XML-formatet.

Innmelding av data gjøres via våre Faktasider. Her finnes også en beskrivelse av hvordan dataene skal sendes inn.

Meldesystemet er ikke tilrettelagt for behandling av flybårne undersøkelser. Slike undersøkelser må meldes inn via brev eller e-post.

 

 

Spørsmål angående rapporteringen:
Ellen Marie Skartveit

Tlf: 95110541

Heidi Hagland

Tlf: 51876175

Systemtekniske spørsmål:
Hans Stokka

Tlf: 51 87 62 95

Oppdatert: 14.03.2019

Spørsmål angående rapporteringen:
Ellen Marie Skartveit

Tlf: 95110541

Heidi Hagland

Tlf: 51876175

Systemtekniske spørsmål:
Hans Stokka

Tlf: 51 87 62 95