Teknologi

Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.

Teknologistrategi. Illustrasjon: OD

Oljedirektoratet (OD) skal få industrien til å utvikle, samarbeide tettere og ta i bruk ny teknologi i enda større grad.

Målet er at teknologi skal brukes i alle deler av verdikjeden, som gir god ressursforvaltning og størst mulig verdiskaping.

Tre hovedområder

ODs teknologistrategi trekker fram følgende tre hovedområder som vi mener blir viktige for norsk sokkel framover:

Se mer i figuren øverst på siden.

Statregien sier også noe om hvilke tiltak OD vil bruke for å oppnå mer utvikling og bruk av teknologi.

I tillegg beskriver rapporten Teknologibruk og myndighetsinvolvering (pdf) ni forslag til tiltak, som en arbeidsgruppe kom frem til i en workshop. Gruppen bestod av representanter for oljeselskap, leverandører og myndigheter.

Finne mer, utvinne mer, redusere utslipp

OD er særlig opptatt av teknologier som kan bidra til å finne mer, utvinne mer og redusere utslipp, som er viktige for utviklingen av norsk sokkel. Disse områdene må rettighetshaverne i utvinningstillatelsene prioritere høyt. 

OD ønsker at muligheter for bruk av teknologi er en naturlig del av arbeidet i lisensene.

Felles retning for industrien

OD har også bidratt i arbeidet med OG21-strategien. Den oppdateres hvert femte år, og setter retningen for offentlig finansiert petroleumsforskning i Norge. Strategien påvirker også planene for aktiviteter knyttet til forskning og utvikling (FoU) i industrien og akademia.

 

 

Oppdatert: 17.12.2021

Kontakt

Arvid Østhus

Teknologikoordinator

Tlf: 478 41 580