Teknologi

Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.

Oljedirektoratet (OD) skal få industrien til å utvikle, samarbeide tettere og ta i bruk ny teknologi i enda større grad.

Målet er at teknologi skal brukes i alle deler av verdikjeden, som gir god ressursforvaltning og størst mulig verdiskaping.

Teknologidagen 2023

Les mer om arrangementet og meld deg på her.

For mer informasjon og spørsmål, vennligst ta kontakt med teknologikoordinator Arvid Østhus, mobilnr. 47 841 580.

Tre hovedområder

ODs teknologistrategi trekker fram følgende tre hovedområder som vi mener blir viktige for norsk sokkel framover:

Se mer i figuren øverst på siden.

Statregien sier også noe om hvilke tiltak OD vil bruke for å oppnå mer utvikling og bruk av teknologi.

I tillegg beskriver rapporten Teknologibruk og myndighetsinvolvering (pdf) ni forslag til tiltak, som en arbeidsgruppe kom frem til i en workshop. Gruppen bestod av representanter for oljeselskap, leverandører og myndigheter.

Finne mer, utvinne mer, redusere utslipp

OD er særlig opptatt av teknologier som kan bidra til å finne mer, utvinne mer og redusere utslipp, som er viktige for utviklingen av norsk sokkel. Disse områdene må rettighetshaverne i utvinningstillatelsene prioritere høyt. 

OD ønsker at muligheter for bruk av teknologi er en naturlig del av arbeidet i lisensene.

Felles retning for industrien

OD har også bidratt i arbeidet med OG21-strategien. Den oppdateres hvert femte år, og setter retningen for offentlig finansiert petroleumsforskning i Norge. Strategien påvirker også planene for aktiviteter knyttet til forskning og utvikling (FoU) i industrien og akademia.

 

 

Oppdatert: 17.03.2023

Kontakt

Arvid Østhus

Teknologikoordinator

Tlf: 478 41 580