Innsamling av undergrunnsdata

Ny kildeteknologi kan bidra til økt avbildningskvalitet. Pilotering av ny seismisk kildeteknologi og metoder som avviker fra tradisjonell «skuddbasert» seismikk vil derfor kunne være et viktig bidrag til å videreutvikle leting.

Havbunnsseismikk er viktig for områder med kompleks geologi og der man utfører seismisk datainnsamling nær installasjoner. Kostnadseffektiv havbunnsseismikk kan også muliggjøre overvåkning av marginale felt.

Viktig for utbyggingsplaner

Teknologi for reservoarovervåkning, for eksempel 4D-seismikk og bruk av sporstoffer, er viktig både for felt i drift og med tanke på det høye antallet utbyggingsplaner for funn som forventes de nærmeste årene.

Innsamling av dynamiske data i undersøkelsesbrønner er viktig for å redusere den totale usikkerheten før operatørene velger dreneringsstrategi. Dynamiske data kan bidra til bedre reservoarforståelse og en mer optimalisert utbyggingsløsning – som igjen vil medføre høyere verdiskaping.

Les mer

Digitalisering i letevirksomheten, Ressursrapporten 2020

Formasjonstesting (Drill Stem Test (DST)) (pdf), IOR-pris-finalist 2020, Lundin 

4D-seismikk, IOR-prisvinner 2014, Martin Landrø 

Sporstoff (pdf), IOR-pris-finalist 2018, Resman

Rapporten Teknologibruk og myndighetsinvolvering (pdf) beskriver ni forslag til tiltak for å oppnå mer utvikling og bruk av teknologi. 

 

 

Kontakt

Arvid Østhus

Teknologikoordinator

Tlf: 478 41 580

Oppdatert: 03.12.2021

Kontakt

Arvid Østhus

Teknologikoordinator

Tlf: 478 41 580