Utfordrende fat

Kap3a

Oljedirektoratets (OD) ressursrapport fra 2019 peker det på et potensial knyttet til avanserte utvinningsmetoder (EOR) og behovet for feltpiloter. Implementering av avanserte utvinningsmetoder kan bidra til at betydelige volum utvinnes dersom metodene blir kvalifisert for bruk på norsk sokkel.

OD har utført flere CO2 for EOR-studier, fra regional screening til mer detaljerte studier av individuelle oljefelt. Resultatene fra disse studiene indikerer at potensialet for å øke oljeutvinningen og lagre CO2 i oljefelt i Nordsjøen med CO2-injeksjon er betydelig.

Økt utvinning og reduserte utslipp

Teknologier for å redusere vannproduksjonen er et område som både kan bidra til økt utvinning og samtidig bidra til å redusere utslipp ved at mindre vann blir resirkulert gjennom prosessanleggene.

I ressursrapporten fra 2019 (lenke) pekte OD på det store ressurspotensialet som er lokalisert i tette/lavpermeable reservoarer i både felt og funn. Teknologi som kan bidra til å øke brønnproduktivitet er viktig å utvikle dersom disse volumene skal kunne realiseres.

Les mer

De utfordrende fatene, Ressursrapporten 2019 

CO2 for IOR (pdf)

EOR-screeningstudier

Rapporten Teknologibruk og myndighetsinvolvering (pdf) beskriver ni forslag til tiltak for å oppnå mer utvikling og bruk av teknologi. 

 

Kontakt

Arvid Østhus

Teknologikoordinator

Tlf: 478 41 580

Oppdatert: 03.12.2021

Kontakt

Arvid Østhus

Teknologikoordinator

Tlf: 478 41 580