Utvinningstillatelser

TFO2021-nor-nettbilde

En utvinningstillatelse er en konsesjon som gir enerett til leteboring og utvinning av olje og gass innenfor et avgrenset område på sokkelen.

De ordinære rundene, som omfatter umodne deler av sokkelen, avholdes vanligvis annenhvert år. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO), som omfatter de modne delene av sokkelen, lyses ut hvert år.

Rundt 40 selskaper er aktive i utvinningstillatelser på norsk sokkel. Et stort mangfold av selskaper skaper konkurranse, og dette fremmer effektivitet og verdiskaping både i lete- og produksjonsfasen.

Kontakt
Martin Sellevoll

Tlf: +47 51876313

Oppdatert: 11.11.2021

Kontakt
Martin Sellevoll

Tlf: +47 51876313