Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Utvinningstillatelser

Konsesjonstildelinger-u-navn.png

En utvinningstillatelse er en konsesjon som gir enerett til leteboring og utvinning av olje og gass innenfor et avgrenset område på sokkelen.

De ordinære rundene, som omfatter umodne deler av sokkelen, avholdes vanligvis annenhvert år. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) omfatter de modne delene av sokkelen med kjent geologi og god infrastruktur, lyses ut hvert år.

Rundt 40 selskaper er aktive i utvinningstillatelser på norsk sokkel. Et stort mangfold av selskaper skaper konkurranse, og dette fremmer effektivitet og verdiskaping både i lete- og produksjonsfasen.

Kontakt
Trond Gjertsen

Tlf: +47 51876485

Martin Sellevoll

Tlf: +47 51876313

Oppdatert: 23.05.2019

Kontakt
Trond Gjertsen

Tlf: +47 51876485

Martin Sellevoll

Tlf: +47 51876313