13 selskap får tilbud om ti utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet (OED) har i dag sendt ut tilbud om nye utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Alle de ti utvinningstillatelsene ligger i Barentshavet.

Olje- og energidepartementet (OED) har i dag sendt ut tilbud om nye utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Alle de ti utvinningstillatelsene ligger i Barentshavet.

Tilbudene sendes ut etter at myndighetene har vurdert søknader fra 26 selskaper.

Da 23. konsesjonsrunde ble utlyst i januar 2015, var det 50 år siden den aller første konsesjonsrunden på norsk sokkel ble lyst ut. For første gang siden 1994 er nytt leteareal gjort tilgjengelig for industrien i Barentshavet sørøst.

Letedirektør Sissel Eriksen er svært fornøyd med resultatet av denne runden så langt. - Jeg venter spent på resultatet fra første letebrønn, sier hun.

Det er tildelt tre utvinningstillatelser i det nye området sørøst i Barentshavet. Myndighetene har utformet forpliktende arbeidsprogram som blant annet innebærer krav om fire letebrønner innen tre år i de tre utvinningstillatelsen i Barentshavet sørøst. Letedirektøren har tro på at vi kan få den første letebrønnen allerede til neste år.

I tillegg til de tre utvinningstillatelsene i Barentshavet sørøst, trekker Sissel Eriksen fram tildeling av nye blokker i områdene rundt Altafunnet og Wistingfunnet med tanke på å styrke ressursgrunnlaget for framtidige utbygginger.

Hun understreker også at områdene som er tildelt er viktige for å øke kunnskapen om Barentshavet generelt til fordel for videre utforskning av havområdet.

Forberedelsen til 23. konsesjonsrunde startet 28. august 2013 da Olje- og energidepartementet inviterte oljeselskapene til å nominere blokker de mente burde være med i utlysningen. Runden ble utlyst 20. januar 2015, med søknadsfrist 2. desember.

Oljedirektoratets faktasider vil bli oppdatert etter endelig vedtak i statsråd.

Shapefiler og tabeller 23. runde - Tilbud

Endelig omriss vil bli lagt på ODs faktasider etter at tildelingene er godkjent av Kongen i statsråd. Merk at det kan komme endringer i arealene, avhengig av om selskapene tar imot tilbudet.

Last ned pdf

Les mer

Kontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00

Oppdatert: 14.03.2019

Kontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00