23. konsesjonsrunde - Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring

Olje og energidepartementet sendte 14.02.2014 ut forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde på offentlig høring.

Les mer: Pressemelding fra Olje og energidepartementet

Kontaktperon i Oljedirektoratet
Nils Rune Sandstå

Tlf: +47 51876434

Oppdatert: 14.03.2019

Kontaktperon i Oljedirektoratet
Nils Rune Sandstå

Tlf: +47 51876434