12 utvinningstillatelser tilbys til 11 selskap i 24. konsesjonsrunde

I forbindelse med 24. konsesjonsrunde sender Olje- og energidepartementet i dag, 18. juni, ut tilbud om 12 nye utvinningstillatelser til 11 selskap.

Tre av de tilbudte utvinningstillatelsene ligger i Norskehavet og ni i Barentshavet.

«Det er gledelig at vi nå tilbyr leteareal i Norskehavet i en nummerert konsesjonsrunde, det er lenge siden sist. To av utvinningstillatelsene ligger på dypt vann vest i Norskehavet. At selskapene vil utforske disse spennende områdene på sokkelen er positivt,» sier letedirektør Torgeir Stordal.

Stordal synes videre at det er bra at det tilbys areal i den østlige del av Norskehavet. «Dette området kan ved funn bidra med viktige tilleggsressurser til eksisterende infrastruktur».

Det tilbys ni utvinningstillatelser i Barentshavet, de ligger i geologiske provinser som til nå har vært mindre utforsket. To av disse er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

«Analysene våre viser at det største uoppdagede ressurspotensialet på norsk sokkel er i Barentshavet. Vi tror også at det er i dette havområdet det er mest sannsynlig å gjøre store funn,» sier Stordal, som er fornøyd med utfallet av denne runden.

«Selv om det ikke er åpnet nytt areal, slik det ble gjort i forkant av 23. konsesjonsrunde, blir det tilbudt flere utvinningstillatelser i 24. konsesjonsrunde. Det viser at norsk sokkel fortsatt er attraktiv.»

24. konsesjonsrunde ble utlyst 21. juni i fjor. Da lyste Olje- og energidepartementet ut 102 blokker/deler av blokker, fordelt på 9 i Norskehavet og 93 i Barentshavet. Nesten halvparten av dette arealet er med i tilbudet som går ut i dag, det vil si alle de 9 blokkene i Norskehavet og 38 blokker i Barentshavet.

Shapefiler og tabeller 24. runde – tilbud

Endelig omriss vil bli lagt på ODs faktasider etter at tildelingene er godkjent av Kongen i statsråd. Merk at det kan komme endringer i arealene, avhengig av om selskapene tar imot tilbudene.

Last ned pdf

Les mer

Kontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00

Oppdatert: 14.03.2019

Kontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00