Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring

Olje og energidepartementet sendte 13.03.2017 ut forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde på offentlig høring.

Les mer: Pressemelding fra Olje og energidepartementet

Oppdatert: 14.03.2019