Retningslinjer for nominasjon av blokker til 24. konsesjonsrunde

Nominerte blokker deles i to kategorier – ”interessante” og ”svært interessante”. Totalt antall nominerte blokker bør begrenses oppad til 15. Nominasjonene bør ikke overskride én A4-side for hver blokk/blokkombinasjon som nomineres.

Følgende punkter ønskes omtalt:

  • Blokkangivelse
  • Datagrunnlag
  • Letemodell/stratigrafisk nivå
  • Hydrokarbontype
  • Anslag over ressurspotensial (hvis mulig)
  • Kritiske faktorer
  • Andre forhold

Det er ønskelig at følgende figurer vedlegges:

  • Seismisk linje over prospekt/prospektmulighet
  • Kart (inkludert koordinater) med omriss av prospekter/prospektmuligheter eller letetrender

 

Oppdatert: 14.03.2019