25. konsesjonsrunde

Alt du trenger å vite om 25. konsesjonsrunde.

Utlysning av 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet (OED) har lyst ut 25. konsesjonsrunde 19. november 2020. I denne runden lyses det ut 136 blokker/deler av blokker, fordelt på 11 i Norskehavet og 125 i Barentshavet.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er satt til 23. februar 2021 kl. 12:00. Det oppfordres til å levere i god tid før søknadsfrist. Fram mot søknadsfristen kommer OD til å kartlegge de utlyste blokkene i detalj for å få et bedre bilde av geologien.

Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser andre kvartal av 2021.


Kart over søkbart areal i 25. konsesjonsrunde

NH-25runde-utlysning-1920px.jpg

Kart som viser søkbart areal i Norskehavet i 25. konsesjonsrunde.

BH-25runde-utlysning-1920px.jpg

Kart som viser søkbart areal i Barentshavet i 25. konsesjonsrunde. 

 

Last ned og les mer

 

Hvordan søke i 25. konsesjonsrunde

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i 25. konsesjonsrunde skal levere inn følgende til Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet:

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

2. Søknad(er) (pdf)

Oversendelsen til Oljedirektoratet (OD) skjer via L2S Authority Communication.

Oversendelsen til Olje- og Energidepartementet (OED) skjer i valgfritt elektronisk format. L2S Authority Communication er en mulig kanal som kan benyttes.

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes sammen med selskapsinformasjonen. Se Veiledning for søknadsbrev og selskapsinformasjon 25. konsesjonsrunde for mer informasjon (pdf).

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 123.000 NOK for hver søknad til 25. konsesjonsrunde, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en gruppesøknad for å søke om en utvinningstillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene innbetaler gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes "25runde_(blokknummer)". Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Hver enkelt søknad om utvinningstillatelse 25. konsesjonsrunde leveres i elektronisk format til Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. Se Veiledning for søknad 25. konsesjonsrunde (pdf)

 

Veiledninger:

Skjemaer som skal fylles ut:

Shapefiler som skal legges ved:

Annen søknadsinformasjon:

Tilgjengelige data:

Kontakt Oljedirektoratet:

E-post: 25round@npd.no 

 

Mer informasjon

Nyhet: 25. konsesjonsrunde - forslag om å lyse ut ni områder

Rapport: Les ressursrapporten for leting 2020

 

 

Pressekontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00

Oppdatert: 20.11.2020

Pressekontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00