Oljedirektoratet

Flere vil lete i modne områder – TFO 2017

Da søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2017) gikk ut 1. september, hadde myndighetene mottatt søknader fra 39 selskaper. Det er 6 flere enn i fjorårets runde.

Aldri tidligere er det levert så mange søknader i en TFO-runde som i år.

«Det er gledelig å se en betydelig økning i antall søknader for alle områder på sokkelen, kommenterer letedirektør Torgeir Stordal.

«Det er svært viktig at tilleggsressurser i nærheten av eksisterende infrastruktur blir identifisert i tide, og det er godt å se at selskapene prioriterer dette.»

Søkermassen er en miks av små, mellomstore og store selskaper. Blant søkerne er det også selskaper som er nye på norsk sokkel.

Letedirektøren mener det er flere grunner til at selskapene fortsatt finner det interessant å lete i de mest modne og utforskede delene av norsk sokkel:

«I de siste årene er det blitt samlet inn mye ny seismikk som har bidratt til en bedre forståelse av undergrunnen. Samtidig har kostnadsreduksjoner bidratt til bedre lønnsomhet i prosjektene.»

Nå starter arbeidet med å evaluere søknadene teknisk. Oljedirektoratet ser også på søkernes geologiske løsninger og strategi for å utforske områdene.

På nyåret offentliggjør myndighetene hvilke selskaper som får tilbud om andeler i TFO 2017.

Ved søknadsfristen 1. september var det mulig å søke på totalt 177 170 kvadratkilometer, mens det til sammenligning var 139 942 kvadratkilometer å søke på i fjor.

Tildeling er planlagt på nyåret 2018.

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet

Kontaktpersoner i OD

Even Gillebo, tlf. 51 87 64 04
Mari Kvaløy, tlf. 51 87 63 89
Olvar Løvås, tlf. 51 87 61 90

 

Oppdatert: 14.03.2019