Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rekordtildeling i TFO 2018

15. januar 2018 fikk 33 selskap tilbud om andeler i totalt 83 utvinningstillatelser på norsk sokkel i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018. Dette er den største tildelingen noensinne.

Av de 83 utvinningstillatelsene er 37 i Nordsjøen, 32 i Norskehavet og 14 i Barentshavet. 18 av dem er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

Myndighetene har tildelt areal i det utvidete TFO-området både i Barentshavet og Norskehavet.

«Den omfattende tildelingen viser at selskapene har stor tro på at det er mer å finne i områder med kjent geologi og i nærheten av eksisterende infrastruktur. Det er viktig å påvise disse ressursene mens det fortsatt er infrastruktur som plattformer og rørledninger i nærheten – da kan selv små funn være lønnsomme å bygge ut. En årsak til at det fortsatt er attraktivt for selskapene å lete i modne områder kan være at store deler av sokkelen nå er dekket av ny og bedre seismikk, som sammen med ny teknologi gjør det mulig for selskapene å identifisere nye letemål», sier letedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet.

Det er et stort mangfold i aktørbildet i denne TFO-tildelingen, både små selskap og store, internasjonale aktører får tilbud om leteareal. Av de 38 selskapene som søkte (tallet omfatter ikke Petoro), får 33 tilbud om andeler i minst en utvinningstillatelse.

Shapefiler, TFO 2018 – tilbud

Endelige omriss vil bli lagt på ODs faktasider etter at tildelingen er godkjent av Kongen i statsråd. Merk at det kan komme endringer i arealene, avhengig av om selskapene tar imot tilbudet.

Kontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00

Oppdatert: 01.11.2019

Kontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00