Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

TFO 2019

Alt du trenger å vite om TFO 2019.

Det viser seg å være fortsatt stor interesse for TFO 2019. Les mer:

- Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2019

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet om interessen for TFO 2019 

Søkeprosessen

Olje- og energidepartementet lyste 29. mai 2019 ut TFO 2019, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.


Søknadsfrist

Søknadsfrist for TFO 2019 var tirsdag 27. august 2019 klokken 12. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2020.

Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2018 utvidet med 5 blokker i Nordsjøen, 37 blokker i Norskehavet og 48 blokker i Barentshavet. Det kan søkes på alle ledige blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene.

Blokker eller deler av blokker som blir ledige mindre enn 3 måneder før søknadsfristens utløp, vil ikke være omsøkbare. Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden frem til tre måneder før søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist.

Tilbakelevert areal inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området på Oljedirektoratets interaktive Faktakart, og kart over endelig omsøkbart areal vil foreligge så snart som praktisk mulig. Se lenker under.

Forlenget oppdatering av kart
For å få inkludert så mange tilbakeleverte utvinningstillatelser som mulig i det som skal være omsøkbart i TFO 2019, er tidspunkt for karantene på tilgjengelig areal blitt satt til torsdag 13. juni.

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt:

Kart over utlysning TFO 2019

Lenker


Hvordan søke i TFO 2019

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2019 skal levere inn følgende til Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet:

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

2. Søknad(er)

Oversendelsen til Oljedirektoratet (OD) skjer via L2S Authority Communication.

Oversendelsen til Olje- og Energidepartementet (OED) skjer i valgfritt elektronisk format. L2S Authority Communication er en mulig kanal som kan benyttes for i år.

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes sammen med selskapsinformasjonen.

Se Veiledning for søknadsbrev fra selskap TFO 2019 for mer informasjon om hva søknadsbrevet skal inneholde og Veiledning for selskapsinformasjon TFO 2019.

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 123.000 NOK for hver søknad til TFO 2019, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en gruppesøknad for å søke om en utvinningstillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene innbetaler gebyr.

Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes "TFO2019_(blokknummer)". Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Hver enkelt søknad om utvinningstillatelse i TFO 2019 leveres i elektronisk format til Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet.
Se Veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO 2019.

Veiledninger


Skjemaer som skal fylles ut


Shapefiler som skal legges ved


Annen søknadsinformasjon


Tilgjengelige data

 

Kontaktpersoner i Oljedirektoratet

Kristina.Hansen@npd.no, tlf. 51 87 68 10

Tania.Hildebrand-Habel@npd.no, tlf. 51 87 60 90

Tone.Mydland@npd.no, tlf. 51 87 67 57 (søknadsinnlevering)

 

 

Oppdatert: 05.09.2019