Forlenget oppdatering av kart

ODs interaktive kart er låst for nye oppdateringer fra mandag 6. juli for å få inkludert så mange tilbakeleverte utvinningstillatelser som mulig i det som skal være omsøkbart i TFO 2020.

Oppdatert: 06.07.2020