Forlenget oppdatering av kart

ODs interaktive kart er låst for nye oppdateringer fra tirsdag 6. juli 2021 for å få inkludert så mange tilbakeleverte utvinningstillatelser som mulig i det som skal være omsøkbart i TFO 2021.

Merk at to av de tilbudte utvinningstillatelsene, 1133 og 1134, i Barentshavet i 25. konsesjonsrunde inngår i omsøkbart areal i TFO 2021, se 25.-konsesjonsrunde.

Dersom disse blir tildelt av Kongen i statsråd, vil ikke arealene være omsøkbare i TFO 2021.

Oppdatert: 07.07.2021