Nytt i TFO 2021

Mulighet for et kort videomøte (maks. 15 minutter) i forkant av søknadsinnlevering for å presentere selskapets strategi for årets TFO-søknad(er).

Send e-post til apa@npd.no for å avtale tidspunkt.

Oppdatert: 24.06.2021