Dokumentasjon og kostnader knyttet til prekvalifiseringsprosessen

Dokumentasjon knyttet til prekvalifiserings-prosessen

Dokumentasjon som normalt vil bli etterspurt fra OD i forbindelse med prekvalifisering av aktøren:

Dokumentasjon for rettighetshavervurdering (kun engelsk)

Dokumentasjon for operatørvurdering (kun engelsk)

Kostnader knyttet til prekvalifiseringsprosessen

For å kunne starte prekvalifiseringsprosessen må OD og Ptil motta en skriftlig bekreftelse på at aktøren vil dekke alle ODs og Ptils kostnader knyttet til prekvalifiseringsprosessen.

Dette vil normalt dreie seg om arbeidstimer til vurderingsarbeidet, reisekostnader inkludert opphold, samt kostnader i forbindelse med eventuell offshore verifikasjon.

Oppdatert: 21.03.2019