Dokumentasjon og kostnader knyttet til prekvalifiseringsprosessen

Dokumentasjon knyttet til prekvalifiserings-prosessen

Dokumentasjon som normalt vil bli etterspurt fra OD i forbindelse med prekvalifisering:

Dokumentasjon for rettighetshavervurdering (kun engelsk)

Dokumentasjon for operatørvurdering (kun engelsk)

Kostnader knyttet til prekvalifiseringsprosessen

For å kunne starte prekvalifiseringsprosessen må OD og Ptil motta en skriftlig bekreftelse på at aktøren vil dekke ODs og Ptils kostnader knyttet til prekvalifiseringsprosessen. Slike kostnader inkluderer timer brukt, reisekostnader samt kostnader for en eventuell offshore verifikasjon.

Oppdatert: 07.03.2022