BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201221T101014Z DESCRIPTION:Torsdag 14. januar 2021 kl. 10-11 presenterer oljedirektør Ing rid Sølvberg Sokkelåret 2020.\n \nSokkelåret gir en oppsummering av år et som gikk på norsk sokkel og prognoser for de neste fem årene. \n \nSo kkelåret 2020 vil bli strømmet direkte via våre nettsider\, npd.no. \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210114T110000 DTSTAMP:20201221T101014Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210114T100000 LAST-MODIFIED:20201221T101014Z LOCATION:npd.no PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Sokkelåret 2020 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A02994DB89D7D601000000000000000 010000000EC296E1DB1BA7D4CA03ABD8C3CD12BF1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Torsdag 14. januar 2021 kl. 10-11 presenterer oljedirektø\;r Ingrid Sø\;lv berg Sokkelå\;ret 2020.

 \;

Sokkelå\;ret gir en oppsummering av &ari ng\;ret som gikk på\; norsk sokkel og prognoser for de neste fem &ari ng\;rene.

 \;

Sokkelå\;ret 2020 vil bli strø\;mmet direkte via v&a ring\;re nettsider\, npd.no. \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR