Kraft fra land til norsk sokkel

Forord
Illustrasjon_s25.png

1 - Sammendrag
Kap1.png

2 - Utslipp til luft fra petroleumssektoren
Kap2.png

3 - Teknologi for kraft fra land
Kap3.png

4 - Felt og innretninger med kraft fra land
Kap4.png

5 - Tiltaksanalyse for utvalgte felt
Kap5.png

6 - Kraftsituasjonen og kraftnettet på land
Kap6.png

7 - Kort om alternative teknologier for kraftforsyning og utslippsreduksjon
Kap7.png

8 - Hovedfunn
Kap8.png

Vedlegg
Illustrasjon_s12.png