Oppdateringsrutiner

Faktavarehuset og tilhørende tjenester oppdateres hver natt. Under oppdatering vil tjenester og portaler tidvis være utilgjengelige.

Tidsrom for oppdatering: Mellom kl. 01:00-03:00

For sist oppdaterte tidspunkt se på faktasider i øvre høyre hjørne f.eks. "Synkronisert 01.01.2021 - 01:32"

Oppdatert: 19.09.2022