Jubileumskonferanse OD 50 år

Jubileumskonferansen-web-1920px

I 2022 er det 50 år siden Stortinget vedtok å opprette Oljedirektoratet. Dette vil vi markere med en jubileumskonferanse den 24. mai på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger.

Program

Konferansier

Foredragsholdere

Debattleder

Paneldeltakere

 

Konferansen er delt inn i fire tematiske hoveddeler, der den røde tråden er fortid, nåtid og framtid på norsk kontinentalsokkel:

  1. Myndighetenes perspektiver
  2. Energisikkerhet og samfunn
  3. Operatørenes perspektiver: Norsk sokkels konkurransekraft
  4. Framvoksende havnæringer

Dagen avsluttes med paneldebatt og en oppsummering. 

Tid: 24. mai kl. 9:00 – 17:00
Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger

 

Program

Kl. 09.00

MYNDIGHETENE


Kl 09.10 – ÅPNING:
 Kristine Nielsen – Oljedirektoratet​

 

OLJE- OG ENERGIMINISTER: Terje Lien Aasland

 

OLJEDIREKTORATET – FORTID, NÅTID OG FRAMTID
Ingrid Sølvberg​​

 

PETROLEUMSTILSYNET
Anne Myhrvold ​

PAUSE (20 min) ​


Kl. 10.40

​ENERGISIKKERHET OG SAMFUNN


ENERGITILGANG OG SIKKERHETSPOLITIKK
Tormod Heier – Forsvaret​​

 

OLJE OG GASS I DET GLOBALE ENERGIBILDET FRAM TIL 2050​
Matthew Parry – Energy Aspects​​

 

GASS SIN ROLLE I ENERGIFORSYNINGEN TIL EUROPA​
Frode Leversund – Gassco​

 

Kl. 12.00 – LUNSJ (60 min)​


Kl. 13.00

NORSK SOKKELS KONKURRANSEKRAFT

 

OPERATØRENES PERSPEKTIVER PÅ NORSK SOKKEL
Kjetil Hove – Equinor​
Steinar Våge – ConocoPhillips Norge​
Nikolai Lyngø – Sval Energi​
Hvordan bidrar fagforeningene til norsk sokkels konkurransekraft: Industri Energi – Frode Alfheim
​​

PAUSE (20 min)​


Kl. 14.30

FRAMVOKSENDE HAVNÆRINGER

 

HVEM ER OD?

 

HAVVIND​
Kjetil Lund – NVE

 

HAVBUNNSMINERALER​
Nils Rune Sandstå – Oljedirektoratet​

 

CCS
Ann Helen Hansen – Oljedirektoratet​

​PAUSE (20 min) ​


Kl. 15.30

OPPSUMMERING

 

Kl. 15.30 – HVOR ATTRAKTIV ER NORSK SOKKEL I FRAMTIDEN?
Toril Bosoni – IEA​

 

Kl. 16.00 – PANELDEBATT – DEBATTLEDER: Ingveig Tveranger​

 

"NORSK SOKKELS KONKURRANSEKRAFT I FRAMTIDEN"
Hildegunn Blindheim – Norsk olje og gass
Torger Rød – Vår Energi
Karl Johnny Hersvik – AkerBP
Kalmar Ildstad – Oljedirektoratet
Ståle Gjervik – ExxonMobil

 

Kl. 16.45 – OPPSUMMERING OG AVSLUTNING​
Oljedirektøren oppsummerer

 

Kl. 17.00 – JUBILEUMSKAKE

 

Takk for i dag!​
Dresskode: dress/pent

 

 

Konferansier

Kristine Nielsen

Kristine Nielsen

Reservoaringeniør i Oljedirektoratet

Kristine Nielsen har jobbet som reservoaringeniør i Oljedirektoratet siden 2019. Før dette var hun ansatt i Schlumberger Norge i syv år der hun jobbet i Wireline og SIS. 

Kristine er utdannet reservoaringeniør fra NTNU i Trondheim.
Foredragsholdere

Terje Aasland

Terje Aasland

Olje- og energiminister

Terje Aasland har vært stortingsrepresentant for Telemark valgkrets siden 2005 og har sittet som medlem og leder av Energi- og miljøkomiteen og Næringskomiteen til han ble utnevnt til olje- og energiminister 7. mars 2022.

Aasland har fagbrev som energimontør (1986) og jobbet ved Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap (1982-1994), Norsk Elektriker- og kraftstasjonsforbund (1994-1999) og i EL & IT-Forbundet (1999-2005) før han ble stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i 2005.

Av politisk erfaring har han bl.a. vært bystyremedlem (1991-1995) og medlem av formannskapet i Skien kommune (1995-2003), leder av Telemark Arbeiderpartiet (2006-2020) og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre siden 2011.

Ingrid Sølvberg

Ingrid Sølvberg

Oljedirektør

Sølvberg tiltrådte som oljedirektør januar 2020. Før dette var hun direktør for utbygging og drift fra juni 2014. Hun begynte sin karriere i Statoil (nå Equinor) i 1995 som undervannsingeniør, og fikk sin første lederstilling i 2004.

Hun har hatt en rekke lederstillinger i Equinor, blant annet direktør for plattformteknologi og marine undersøkelser i perioden 2007-2010 og deretter HMS-direktør for midt- og nedstrømsvirksomheten i Equinor. Kommersiell leder i Centrica fra 2012. Direktør for Norskehavet og Barentshavet i Oljedirektoratet fra 2013. Styreverv i Norges geotekniske institutt (NGI) og Ship Manouvering Simulator Center (SMSC).

Anne Myhrvold

Anne Myhrvold

Direktør i Petroleumstilsynet

Anne har jobbet for Petroleumstilsynet siden 2013, og har bred erfaring innen prosjekt, forskning og HMS ledelse innenfor Oljedirektoratet og BP Norge. Anne er leder for Sikkerhetsforum, medlem i IRF (International Regulators Forum), Arbeidsgiverrådet og NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum).  

Tormod Heier

Tormod Heier

Oberstløytnant i Hæren og forskningsleder ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole i Oslo

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og forskningsleder ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole i Oslo. Han er Professor-II ved Høgskolen i Innlandet og Docent ved den svenske forsvarshøgskolen i Stockholm. Heier har utgitt en rekke bøker om norsk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og fikk i 2017 Norsk Pens Ossietzky-pris for «fremragende innsats for ytringsfriheten».

Matthew Perry

Matthew Parry

Leder for Long-term i Energy Aspects

Matt Parry er leder for Energy Aspects’ divisjon for langsiktige analyser og prognoser, som utarbeider detaljerte prognoser for energimarkedet fram mot 2050. Matt har over 25 års erfaring fra flere råvaremarkeder, med spesialisering på energi. Dette har gitt ham en inngående forståelse av energimarkedene, som i kombinasjon med en solid økonometrisk bakgrunn og et stort kontaktnettverk gir ham et unikt perspektiv på de langsiktige utsiktene. Long-term-virksomheten Matt leder utarbeider omfattende prognoser for nærmere 90 land på sektorbasis, på tvers av alle de viktigste energikildene (elektrisitet, naturgass, fornybar energi, kjernekraft, hydrogen, kull, olje og alle de viktigste oljeproduktene), i tillegg til grundige makroøkonomiske analyser og detaljerte kjøretøyprognoser. Før han begynte i Energy Aspects i 2017, var Matt leder for IEAs avdeling for prognoser på oljeetterspørsel (for IEAs Oil Market Report, 2011-17, og Medium-term Oil Market Reports), og han har også hatt flere lederstillinger i The Economist (Chief Energy Analyst), KBC (Lead Modeller), CRU og Moody’s.


Matthew Perry

Frode Leversund

Administrerende direktør i Gassco

Frode Leversund er administrerende direktør i Gassco fra 2015. Han begynte i Statoil i 1992 og steg i gradene fra produksjonsingeniør til produksjonssjef på Kårstø, og har også hatt en rekke lederstillinger i Statoil knyttet til områdene drift av gassanlegg og raffinerier, og innen midtstrøms- og nedstrømsteknologi. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.Kjetil Hove

Kjetil Hove

Konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge (EPN)

Hove begynte i Equinor i 1991. Siden han le ansatt har han hatt flere sentrale lederstillinger i Equinor. Han kommer fra stillingen som direktør for felt i senfase (FLX), en posisjon han har hatt siden januar 2020. Før dette var Hove direktør for driftsteknologi i Utvikling og produksjon Norge. Fra 2000 – 2012 jobbet han internasjonalt blant annet som landsjef for Equinor i Brasil i 3,5 år. Han startet sin karriere i 1991 innenfor petroleumsteknologi i Norsk Hydro, og har hatt ulike stillinger knyttet til leting, feltutvikling og drift i Norge.

Sivilingeniør i petroleumsteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).


Steinar Vaage

Steinar Vaage

President, Europe, Middle East & North Africa for ConocoPhillips

Vaage begynte sin karriere i 1988 og hadde ulike ingeniørstillinger i Norge frem til 1995. Fra 1995 til 2000 hadde han stillinger ved Phillips hovedkvarter i USA, og fra 2000 til 2004 i Storbritannia og Norge. Fra 2004 til 2007 var han daglig leder for Heavy Oil Joint Ventures i Venezuela. Fra 2007 til 2012 var han administrerende direktør i ConocoPhillips Norge, og fra 2012 til 2015 var han president i ConocoPhillips Europe. Fra 2015 til 2020 var han senior visepresident ved ConocoPhillips hovedkvarter i Houston, med globalt ansvar for flere tekniske funksjoner, inkludert operasjoner, brønner, kapitalprosjekter og forsyningskjede. Han overtok sin nåværende rolle i 2020.

Vaage har en Bachelor of Science i petroleumsteknikk fra 1987, og Master of Science i reservoarteknikk fra 1991.


nikolai-lyngo.pngNikolai Lyngø

Administrerende direktør i Sval Energi

Lyngø har mer enn 20 års erfaring fra olje- og gassindustrien i Norge og internasjonalt. Han har en bred bakgrunn inkludert lederroller innen strategi, forretningsutvikling, lisenshåndtering og drift i Equinor, Petoro og PWC. Tidligere erfaring inkluderer også sjef for konsernstrategi og leder av konsernsjefens kontor i Equinor.


Master i industriell økonomi og teknologiledelse.


Frode Alfheim

Forbundsleder i Industri Energi

Alfheim er fra Dønna kommune i Nordland fylke og har fiskeri- og havbruksutdanning fra Høgskolen i Bodø. Han har tidligere vært nestleder i Industri Energi fra 2010 til 2017, områdeansvarlig for fagligpolitisk avdeling i Industri Energi fra 2006 til 2010, og nestleder i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) fra 2004 til 2006.

Frode har jobbet for LO siden 1990-tallet. Han var ungdomssekretær i LO/AUF i 1990-94. I perioden 1998 og 2003 jobbet han som oljesekretær i LO og LO Industri. Alfheim har også jobbet som politisk rådgiver i forsvarsdepartementet (1996), nærings- og handelsdepartementet (1996-97) og arbeids- og administrasjonsdepartementet (2001).


Kjetil Lund

Kjetil Lund

Direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat

Lund har tidligere arbeidserfaring fra Finansdepartementet og Statsministerens kontor. Fra 2009-2013 var han statssekretær i Finansdepartementet, og i 2014 ledet han sekretariatet da Jens Stoltenberg var FNs spesialutsending for klima. Fra 2014 var Kjetil Lund direktør for myndighetskontakt og klimapolitikk i Statkraft, og fra 2017- 2019 var han byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

Lund er utdannet cand.polit i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen.


Nils Rune Sandstå

Nils Rune Sandstå

Geolog i Oljedirektoratet

Nils Rune Sandstå har vært ansatt som geolog i OD i 15 år. Han har avlagt en mastergrad ved Universitet i Bergen innen vulkanske bergarter (2007), og har i OD hatt stor interesse for utviklingen av vestlige deler av Norskehavet. For OD har Nils Rune koordinert nummererte konesjonsrunder for petroleum på norsk sokkel, og koordinerer nå det geologiske arbeidet relatert til havbunnsmineraler.

Ann Helen Hansen

Ann Helen Hansen

Reservoaringeniør i Oljedirektoratet

Ann Helen Hansen begynte i Oljedirektoratet i 2011 som reservoaringeniør. Hun har jobbet med CCS siden 2016. Ann Helen har en master i petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger.

Toril Bosoni

Toril Bosoni

Head of the Oil Markets Division

Toril Bosoni er leder for oljemarkedsdivisjonen i det Paris-baserte International Energy Agency (IEA), og har fulgt utviklingen i det internasjonale oljemarkedet for IEA i over tjue år. Hun er redaktør for byråets flaggskip, Oil Market Report and Medium Term Oil Market. Hun er også en fast bidragsyter til IEAs World Energy Outlook and World Energy Investments og har en lederrolle innenfor byråets viktige arbeid med energisikkerhet. Boson har en BA-grad i økonomi og administrasjon fra American University of Paris (AUP), og har omfattende utdanning innen økonometri og energiøkonomi. Toril kommer opprinnelig fra Stavanger.Debattleder

Ingvild Tveranger

Ingveig Tveranger

Kommunikasjonsrådgiver

Ingveig Tveranger er kommunikasjonsrådgiver med PR, strategisk intern- og ekstern kommunikasjon og beredskap som spesialfelt, og har jobbet som selvstendig rådgiver siden 2008. Fra 2018-2021 var hun kommunikasjonsansvarlig for Nye SUS, det nye universitetssykehuset som bygges i Stavanger. Tveranger har bakgrunn som journalist fra NRK.

Bildekreditering: Elisabeth Tønnesen.
Paneldeltakere

Hildegunn Blindheim

Hildegunn Blindheim

Administrerende direktør i Norsk olje og gass

Blindheim har vært direktør for avdelingen klima og miljø i organisasjonen i flere år og har over 10 års erfaring fra organisasjonen. Blindheim har tidligere jobbet i Miljødirektoratet og Norsk Institutt for Luftforskning med både transportsektoren og landbasert industri. Hun er utdannet innen atmosfærefysikk og astrofysikk

Torger Rød

Torger Rød

Administrerende direktør i Vår Energi

Torger Rød overtok som CEO i Vår Energi i juni 2021. Han har over 20 års erfaring fra olje- og gassnæringen. Han kom til Vår Energi fra Equinor, der han hadde en rekke ledende stillinger, både i Norge og internasjonalt. Hans erfaring omfatter roller som Head of Safetey and Security og SVP Project Development, med ansvar for alle selskapets utbyggingsprosjekter globalt.

Rød har en mastergrad i industriell økonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
 

Karl Johnny Hersvik

Karl Johnny Hersvik

Administrerende direktør i Aker BP

Hersvik har vært administrerende direktør i Aker BP siden mai 2014. Før han begynte i Aker BP, var han forskningsleder i Statoil. Hersvik har hatt en rekke fag- og lederstillinger i Norsk Hydro og StatoilHydro.

Hersvik har en mastergrad i industriell matematikk fra Universitetet i Bergen.

Hersvik er styreleder i Aker Energy AS og aiZe. Han er styremedlem i Cognite og Norsk olje og gass.


Kalmar Ildstad

Kalmar Ildstad

Direktør for lisensforvaltning, Oljedirektoratet

Ildstad er sivilingeniør i fysikk/teknisk økonomi fra NTH (nå NTNU).

Ildstad begynte i Oljedirektoratet i 1989. Han har hatt en rekke stillinger og vært leder i flere omganger i direktoratet med ulike ansvarsområder, blant annet dataforvaltning, kompetanseutvikling og utbygging og drift. Ildstad gikk inn i Oljedirektoratets ledelse som direktør for felt og funn i 2006.


Ståle Gjervik

Ståle Gjervik

President for Exxonmobil Global Services Company, ExxonMobil


Ståle Gjervik er norsk og er utdannet innen skipsbygging og marineteknologi ved Universitetet i Glasgow, Skottland.

Han begynte i 1998 hos Esso Norge, et datterselskap av ExxonMobil. Gjervik har hatt forskjellige stillinger innenfor teknologi, planlegging, drift og ledelse i Norge, Nigeria, Storbritannia, Angola og USA.

Han var driftsdirektør for ExxonMobils Nordsjøoperasjoner / North Sea Production lokalisert på Forus fra 2010 til 2012, og tilsvarende stilling i Aberdeen frem til han flyttet tilbake til USA i juni 2013.

I 2013 ble Gjervik utnevnt som senior oppstrømsrådgiver for ExxonMobils styringskomité, med base i Irving, Texas. I 2015 ble han overført til Luanda, Angola, for å fungere som ExxonMobils administrerende direktør for Esso Angola.

I januar 2018 sluttet Gjervik seg til XTO som viseadministrerende direktør for Permian Integrated Development, hvor han fokuserte på å optimalisere integrering av verdikjeden på tvers av ExxonMobils oppstrøms-, nedstrøms- og kjemikalievirksomhet, med tanke på langsiktig utbygging av konsernets reserver i permbassenget.

I april 2019 ble Gjervik utnevnt som viseadministrerende direktør i ExxonMobils Unconventional forretningsområde og direktør i XTO Energy.

Fra juli 2020 har han hatt stillingen som administrerende direktør i ExxonMobil Mobil Global Services Company.


 

Mer informasjon

Spørsmål: jubileum@npd.no

Kontaktperson: Vegard Heiberg, Oljedirektoratet, m: 476 85 790

Oppdatert: 20.05.2022