Teknologidag

Oljedirektoratet (OD) ønsker velkommen til fysisk seminar om teknologi! Teknologi er svært viktig for utviklingen av olje- og gassnæringen i Norge. 

God ressursforvaltning og størst mulig verdiskaping forutsetter at teknologi brukes i alle deler av verdikjeden.

ODs teknologidag er først og fremst for selskapene som er engasjert i aktiviteter knyttet til olje og gass på norsk sokkel.

Tid: Tirsdag 7. juni 2022, klokka 08.30 til 16.00
Sted: Oljedirektoratet, Stavanger (Valhall auditorium, inngang Petroleumstilsynet)
Påmeldingsfrist: 25. mai 2022, klokka 19.00
Pris: Gratis

Det blir servert en enkel lunsj. Arrangementet vil i all hovedsak foregå på norsk.

OD har et mål om at olje- og gassnæringen utvikler og tar i bruk ny teknologi, samarbeider tett og deler erfaringer. Teknologistrategien vår peker på tre viktige satsingsområder framover:  

  • Innsamling av undergrunnsdata 
  • Utfordrende fat 
  • Neste generasjon produksjonssystemer 

ODs teknologistrategi

På teknologidagen deler selskapene erfaringer rundt teknologi innenfor de tre satsingsområdene. 

Målgruppen for arrangementet er ansatte hos ressursmyndigheter og rettighetshavere på norsk sokkel, spesielt knyttet til relevante komiteer i utvinningstillatelsene. Andre som er interessert i å delta bes ta kontakt før påmelding.  

Påmelding til ODs teknologidag

Kontakt

For mer informasjon og avklaringer, vennligst ta kontakt med en av oss i programkomiteen:  

Arvid Østhus, 47841580, arvid.osthus@npd.no, teknologikoordinator 
Tarjei Woldstad, 48071509, tarjei.woldstad@npd.no 
 


Teknologidagen 2022 – Program

 


08:30     Registrering og kaffe


09.30     Velkommen og introduksjon

Arvid Østhus, Oljedirektoratet


09.40     Hvorfor er OD opptatt av økt teknologibruk?

Torgeir Stordal, Oljedirektoratet


 

Innsamling av undergrunnsdata 

Moderator: Arvid Østhus, Oljedirektoratet


10.00     Johan Sverdrup digitalisering – fremtidens undergrunn          

Sylvia Nordfjord, Equinor 


10.20     Examples of multi-azimuth seismic processing          

Mark Rhodes, Equinor 


10.40     Seismic while drilling – results of a test performed with the permanently installed seismic monitoring system on the seafloor at Ekofisk         

Per Gunnar Folstad, ConocoPhillips 


11.00     Spørsmål og kommentarer 11.20     Lunsj


 

Utfordrende fat 

Moderator: Arvid Østhus, Oljedirektoratet


12.20     Økt utvinning med Fishbones kompletteringsteknologi – erfaringer og potensial i Åsgardområdet.

Bård Haukland, Equinor 


12.40     Økt utvinning med Fishbones kompletteringsteknologi – erfaringer og potensial i Edvard Grieg-området.

Camilla Akcora, Lundin 


13.00     Vannavstenging med biopolymer – Alvheim

Kåre Langaas, Aker BP 


13.20     Spørsmål og kommentarer13.40     Pause og kaffe 


 

Neste generasjon produksjonssystemer 

Moderator: Tarjei Woldstad, Oljedirektoratet


14.00     All electric subsea – A game changing technology going forward

Glenn-Roar Halvorsen, Equinor


14.20     Erfaringer med Seabox felttest på Ekofisk 

Sigbjørn Aarekol, ConocoPhillips 


14.40     Ormen Lange Fase 3, undervannskompresjon

Jan-Olav Hallset, Shell 


15.00     Spørsmål og kommentarer 15:20     Oppsummering og avslutning 

Arne Jacobsen, Oljedirektoratet15:30     Slutt 


 

Oppdatert: 23.05.2022