Bruk av innhold

Her finn du våre logoar, oljeordlista og omrekningsfaktorar.

Innhaldet på nettstaden til Oljedirektoratet kan kopierast og nyttast utan vederlag så lenge alt materialet blir merka med dato, tilvising og lenke til kjelda. Denne informasjonen må komme tydeleg fram.

Innhald på nettstaden til Oljedirektoratet kan brukast etter reglane i Norsk lisens for offentlege data (NLOD).

 

Oppdatert: 31.10.2022