Logo

Oljedirektoratets logo kan ikkje nyttast utan at dette er avklart på førehand.

Filene under er i eps- og gif-format. Dersom du treng logoen i andre format, kontakt oss.


OD-logo

Norsk, farge, eps

Norsk, farge, gif 

 

OD-logo

Norsk, svart, eps

Norsk, svart, gif 

 

 

Oppdatert: 14.03.2019