Åpne data

Oljedirektoratet har store mengder med åpne data om petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Her er en oversikt over hva vi tilbyr. Dataene oppdateres en gang i døgnet.

Portaler

Faktasider

https://factpages.npd.no  - Nedlastbart i XLS- (Excel), XML- og CSV-format.

Faktakart

https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/  - Faktakartet viser geografisk informasjon og er tett integrert med faktasidene.

Tjenester

Navn Type og format GetCapabilities
Faktakart ED50-UTM-32 Esri REST, JSON/SOAP/WMS  
Faktakart ED50-UTM-32-OGC OGC, WFS/WMS WFS - WMS
Faktakart WGS84-UTM-32-OGC OGC, WFS/WMS WFS - WMS
Themes Oversikt for andre temalag, arealstatus, CO2 etc.  

 

Oljedirektoratets data kan også hentes fra data.norge.no (i formatene CSV, JSONP, JSON, YAML, XML) og geonorge.no. Innholdet hentes fra Oljedirektoratet.

Datasett

  Beskrivelse Format
Alle ESRI filgeodatabase med alle objekttyper. FGDB


 
       
AFEX Alle arealavgiftsfritak. En rad pr AFEX. Bare nåværende har geometri. Shape CSV
AFEX Alle arealavgiftsfritak. Alle perioder. Alle berørte blokker og utvinningstillatelser. Shape CSV
Lisens Gjeldende utvinningstillatelser, «aktive» med overordnet geometri for hele lisensen og «inaktive» uten geometri. Overordnet geometri vil si et sammenslått polygon for både stratigrafiske og ikke stratigrafiske områder. Shape CSV
Lisens

Utvinningstillatelser. Inneholder komplett arealhistorie delt på blokkgrenser. «Aktive» lisenser can filtrere ved å sette attributtet «dtValTo» = NULL

Shape CSV
Lisensiering APA Oppdaterte brutto TFO områder (Tildeling av forhåndsdefinerte områder). Shape CSV
Lisensiering APA TFO (Tildelinger i forhåndsdefinerte områder) nettoareal. Shape CSV 
Brønnbane Brønnbaner - leting, utvinning og grunne. Shape CSV
Brønnbane Font-fil for presentasjon. TTF  
BAA Avtalebaserte områder for hvert område. Shape CSV
BAA Avtalebaserte områder med komplett arealhistorie for hvert område delt på blokkgrenser. Shape CSV
Felt Feltomriss. Shape CSV
Funn Funnomriss - inkludert feltomriss. Shape CSV 
Innretning Faste innretninger, flytende produksjonsinnretninger og innretninger på land. Shape CSV 
Undersøkelser Områder med planlagte undersøkelser etter 1.1.2009. Datasettet inneholder både brutto (inkludert snuområde for båten) og netto (innsamlingsområdet) for seismiske, elektromagnetiske, boresteds- og grunnundersøkelser. Shape CSV
TUF Hovedrørledninger. Datasettet inneholder ikke "infield" rørledninger. Shape CSV 
Blokk Alle blokker på norsk kontinentalsokkel. Shape CSV
Kvadrant Alle kvadranter på norsk kontinentalsokkel. Shape CSV
Delområde Alle delarealer på norsk kontinentalsokkel. Shape CSV

CSV-filer inkluderer geometri i WKT-format.

Andre datasett

Tema Beskrivelse Format  
CO2 CO2-flater brukt i CO2-atlas zmap FGDB
Havbunnsmineraler Undersøkelsespunkt og toktområder tom. 2020 Shape  
Letemodeller Oljedirektoratets letemodellanalyser. Shape  
Strukturelementer Datasettet viser hovedstrukturelementer på norsk sokkel og tilstøtende områder. Dataene er sammensatt av Oljedirektoratet og legger til grunn de offisielt godkjente elementnavnene. Shape  

 

Ansvarsfraskrivelse

Posisjonell datanøyaktighet er, med mindre annet er oppgitt, innen ca. + - 0-300m. Oljedirektoratet er ikke ansvarlig for nøyaktighet på data rapportert av tredjepart. Innhold skal ikke brukes til navigasjonsformål.

 

Kontakt
factweb@npd.no

Tlf: 51 87 06 00

Oppdatert: 08.12.2021

Kontakt
factweb@npd.no

Tlf: 51 87 06 00