Karttjenester

Oversikt over våre tilgjengelige karttjenester og nedlastbare geografiske datasett.

Merknad: I overgangsperioden frem til 3. oktober vil det i starten kunne skje mindre endringer i tjenestene og datasett.

 

Tjenester

ArcGIS REST API Map Service

OGC compliant services, ISO 19128:2005 (WMS:WFS)

 

Datasett

  Beskrivelse Format
Alle ESRI filgeodatabase med alle objekttyper. FGDB


 
    Shape CSV
AFEX Alle arealavgiftsfritak. En rad pr AFEX. Bare nåværende har geometri. Shape CSV
AFEX Alle arealavgiftsfritak. Alle perioder. Alle berørte blokker og utvinningstillatelser. Shape CSV
Lisens Gjeldende utvinningstillatelser, «aktive» med overordnet geometri for hele lisensen og «inaktive» uten geometri. Overordnet geometri vil si et sammenslått polygon for både stratigrafiske og ikke stratigrafiske områder. Shape CSV
Lisens

Utvinningstillatelser. Inneholder komplett arealhistorie delt på blokkgrenser. «Aktive» lisenser can filtrere ved å sette attributtet «dtValTo» = NULL

Shape CSV
Lisensiering APA Oppdaterte brutto TFO områder (Tildeling av forhåndsdefinerte områder). Shape CSV
Lisensiering APA TFO (Tildelinger i forhåndsdefinerte områder) nettoareal. Shape CSV 
Brønnbane Brønnbaner - leting, utvinning og grunne. Shape CSV
Brønnbane Font-fil for presentasjon. TTF  
BAA Avtalebaserte områder for hvert område. Shape CSV
BAA Avtalebaserte områder med komplett arealhistorie for hvert område delt på blokkgrenser. Shape CSV
Felt Feltomriss. Shape CSV
Funn Funnomriss - inkludert feltomriss. Shape CSV 
Innretning Faste innretninger, flytende produksjonsinnretninger og innretninger på land. Shape CSV 
Undersøkelser Områder med planlagte undersøkelser etter 1.1.2009. Datasettet inneholder både brutto (inkludert snuområde for båten) og netto (innsamlingsområdet) for seismiske, elektromagnetiske, boresteds- og grunnundersøkelser. Shape CSV
TUF Hovedrørledninger. Datasettet inneholder ikke "infield" rørledninger. Shape CSV 
Blokk Alle blokker på norsk kontinentalsokkel. Shape CSV
Kvadrant Alle kvadranter på norsk kontinentalsokkel. Shape CSV
Delområde Alle delarealer på norsk kontinentalsokkel. Shape CSV


Dataene oppdateres en gang i døgnet.

 

Kontakt
factweb@npd.no

Tlf: 51 87 06 00

Oppdatert: 08.06.2020

Kontakt
factweb@npd.no

Tlf: 51 87 06 00