Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Geografiske datasett - gammel versjon

 

Lisens (utvinningstillatelse)

 • Komplett arealhistorie.
  Shape   CSV
 • Komplett arealhistorie delt på blokkgrenser.
  Shape   CSV
 • Oppdaterte brutto TFO-områder (Tildeling av forhåndsdefinerte områder).
  Shape   CSV
 • TFO nettoareal.
  Shape   CSV


Brønnbane

 • Leting, utvinning og grunne.
  Shape   CSV


BAA (avtalebasert område)

 • Komplett arealhistorie for hvert område.
  Shape   CSV


Felt


Funn

 • Funnomriss, inkludert feltomriss.
  Shape   CSV


Innretning

 • Faste innretninger, flytende produksjonsinnretninger og innretninger på land.
  Shape   CSV


Undersøkelser

 • Planlagte seismiske 2D linjer etter 1.1.2009.
  Shape   CSV
 • Områder med planlagte undersøkelser etter 1.1.2009. Datasettet innholder både brutto (inkludert snuområde for båten) og netto (innsamlingsområdet) for seismiske, elektromagnetiske, boresteds- og grunnundersøkelser.
  Shape   CSV


TUF

 • Hovedrørledninger. Datasettet inneholder ikke "infield"-rørledninger.
  Shape   CSV


Blokk

 • Alle blokker på norsk kontinentalsokkel.
  Shape   CSV


Kvadrant

 • Alle kvadranter på norsk kontinentalsokkel.
  Shape   CSV


Delområde

 • Alle delarealer på norsk kontinentalsokkel.
  Shape   CSV

 

Om shape-lenker

Shape-lenkene fører til til .zip-filer som inneholder shapefil. Datum i shapefilen er European Datum 1950 (ED50, referanse EPSG:4230). Mer informasjon om shape-formatet.

 

Om CSV-lenker

CSV-lenkene fører til til kommaseparerte filer der første linjen er en overskrift. I tillegg til selve attributtene inneholder filen geografi representert som "Well-known text" – (WKT). Datum i WKT datasettet er European Datum 1950 (ED50, referanse EPSG:4230). Mer informasjon om WKT-formatet.

 

Våre nye karttjenester

Oppdatert: 06.06.2019