Jobb

Oljedirektoratet gir faglege råd til styresmaktene og utfordrar petroleumsnæringa på kompetanse og planar.

Ledige stillinger

Ingen ledige stillinger.

Som tilsett hos oss får du

  • moglegheit til å påverke
  • eit unikt overblikk over korleis verdiane på sokkelen blir forvalta
  • være med og gjere ein skilnad for samfunnet og kommande generasjonar.

Organisert i lag

Vi er ein lagbasert organisasjon. Som medarbeidar får du varierte oppgåver, ansvar og tillit. Vi er opptatt av å vere inkluderande, og har kultur for god kunnskapsdeling.

Organisasjonen er opptatt av kompetanse, og har gode ordningar for fagleg utvikling. Vi har konkurransedyktige lønsvilkår og gode pensjons- og forsikringsordningar gjennom Statens pensjonskasse.

Vi ynskjer mangfald blant våre tilsette i høve til kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne. Oljedirektoratet deltar i regjeringa sin dugnad for inkludering, som har som mål å få fleire med hol i CV-en eller nedsett funksjonsevne ut i arbeid. Opplysningar om hol i CV eller nedsett funksjonsevne kan brukast til rapporteringsføremål.

Jobb hos oss krev autorisasjon etter sikkerhetslova.

Kontakt
Hege Moi

Tlf: +47 51876366

Ingvild Sparøy

Tlf: +47 51876260

Oppdatert: 01.02.2023

Kontakt
Hege Moi

Tlf: +47 51876366

Ingvild Sparøy

Tlf: +47 51876260