Organisasjon

Alle-ansatte

Oljedirektoratet er en fleksibel kompetanseorganisasjon som skiller seg fra den mer tradisjonelle, hierarkiske forvaltningen i staten.

Vi er en organisasjon i bevegelse. Det er ingen seksjoner eller avdelinger, men rundt 70 lag med egne mandater og lagene er delegert myndighet for produkt, prosess og kvalitet.

Arbeidsfellesskap opprettes og legges ned, og det er rundt 220 medarbeidere som går inn og ut av lag, der de i stor grad selv styrer hvordan de fordeler tiden i de ulike lagene.

Oljedirektøren og seks direktører sitter i hovedledelsen, og 11 ledere i den operative ledelsen.

Organisasjonen vår er delt inn i:

  • Lisensforvaltning
  • Teknologi og sameksistens
  • Sokkelanalyser og dataforvaltning
  • Organisasjon og IT
  • Rammeverk og virksomhetsstyring
  • Kommunikasjon og samfunnskontakt

Verdiene våre

Vi har fire verdier som vi bruker i det daglige arbeidet vårt og ønsker å etterleve:

  • Åpen
  • Engasjert
  • Ansvarlig
  • Står sammen

Verdiene er grunnlaget for kulturen vår. De gjenspeiler hva vi kan forvente av hverandre, hvordan vi jobber og opptrer.

Verdiene bygger på verdigrunnlag for arbeidsgiverpolitikk i staten:

Forvaltningen skal fremme demokrati og rettssikkerhet, og stå for faglig integritet og effektivitet.

 

Kontakt
postboks@npd.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 04.01.2021

Kontakt
postboks@npd.no

Tlf: +47 51 87 60 00