Organisasjon

Alle-ansatte

Oljedirektoratet er en fleksibel kompetanseorganisasjon som skiller seg fra den mer tradisjonelle, hierarkiske forvaltningen i staten.

Vi er en organisasjon i bevegelse. Det er ingen seksjoner eller avdelinger, men rundt 70 lag med egne mandater og lagene er delegert myndighet for produkt, prosess og kvalitet.

Oljedirektøren og seks direktører sitter i hovedledelsen, og 11 ledere i den operative ledelsen.

Organisasjonen vår er delt inn i:

  • Lisensforvaltning
  • Teknologi og sameksistens
  • Sokkelanalyser og dataforvaltning
  • Organisasjon og IT

Stabsområder

  • Rammeverk og virksomhetsstyring
  • Kommunikasjon og samfunnskontakt

Verdiene våre

Vi har fire verdier som vi bruker i det daglige arbeidet vårt og ønsker å etterleve:

  • Åpen
  • Engasjert
  • Ansvarlig
  • Står sammen

Verdiene er grunnlaget for kulturen vår. De gjenspeiler hva vi kan forvente av hverandre, hvordan vi jobber og opptrer.

Verdiene bygger på verdigrunnlag for arbeidsgiverpolitikk i staten:

Forvaltningen skal fremme demokrati og rettssikkerhet, og stå for faglig integritet og effektivitet.

 

Kontakt
postboks@npd.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 15.11.2021

Kontakt
postboks@npd.no

Tlf: +47 51 87 60 00