Hovedledelsen

Ingrid Sølvberg, Oljedirektør

Last ned stort pressebilde

Ingrid Sølvberg

Oljedirektør

Født

1970

Utdanning

Sølvberg er sivilingeniør i marinteknologi fra Norges tekniske høgskole.

Erfaring

 • Sølvberg tiltrådte som oljedirektør januar 2020. Før dette var hun direktør for utbygging og drift fra juni 2014.
 • Begynte sin karriere i Statoil (nå Equinor) i 1995 som undervannsingeniør, og fikk sin første lederstilling i 2004.
 • En rekke lederstillinger i Equinor, blant annet direktør for plattformteknologi og marine undersøkelser i perioden 2007-2010 og deretter HMS-direktør for midt- og nedstrømsvirksomheten i Equinor.
 • Kommersiell leder i Centrica fra 2012.
 • Direktør for Norskehavet og Barentshavet i Oljedirektoratet fra 2013.
 • Styreverv i Norges geotekniske institutt (NGI) og Ship Manouvering Simulator Center (SMSC).

 

Ola Anders Skauby, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Last ned stort pressebilde

Ola Anders Skauby

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Født

1972

Utdanning

Skauby er Master of Management fra BI. I tillegg er han sivilmarkedsfører og har også IT-fag, bedriftsøkonomi og engelsk i fagkretsen.

Erfaring

Skauby begynte i Oljedirektoratet oktober 2020.

 • 12 års erfaring fra Equinor, de siste tre årene med globalt ansvar for personalberedskap og personellsikring, med oppfølging, informasjon, rådgiving, bistand og trening innenfor disse områdene.
 • Ulike stillinger innen kommunikasjon i Equinor, blant annet som pressetalsperson og kommunikasjonsdirektør.
 • Forelest i markedsføringsledelse på BI i ti år.
 • Jobbet med kommunikasjon og kontrakter i Subsea 7, Halliburton, Forsvarsbygg og Fabi Partner.

 

Kristin Reitan Husebø, Direktør for rammeverk og virksomhetsstyring

Last ned stort pressebilde

Kristin Reitan Husebø

Direktør for rammeverk og virksomhetsstyring

Født

1963

Utdanning

Husebø har Master of Management fra BI.

Erfaring

Husebø begynte i Oljedirektoratet september 2020.

 • Administrerende direktør i Greater Stavanger Economic Development, hvor hun i perioden 2014-2020 har ledet arbeidet med næringsutvikling i Stavangerregionen på vegne av 15 kommuner og Rogaland fylkeskommune.
 • Controller og leder innen økonomistyring og forretningsplanlegging (1990-2000) i Equinor.
 • Ledende stillinger i Prekubator Technology Transfer Office, Stavanger Helseforskning, Schibsted/Stavanger Aftenblad og Mercuri Urval i perioden 2000-2014.
 • Bred styreerfaring, blant annet som tidligere styreleder i Siva, statens selskap for industrivekst, fra børsnoterte selskaper og gründerbedrifter. Torgeir Stordal, Direktør for teknologi og sameksistens

Last ned stort pressebilde

Torgeir Stordal

Direktør for teknologi og sameksistens

Født

1962

Utdanning

Stordal er cand.scient. i geofysikk fra Universitetet i Bergen.

Erfaring

Stordal ble ansatt i Oljedirektoratet som direktør for hovedområde leting i 2017.

 • Begynte sin karriere i Shell som geofysiker i 1989, og fikk sin første lederstilling i 1999.
 • En rekke lederstillinger innenfor leting, blant annet letesjef i Norske Shell i perioden 2009-13.
 • Global rolle innen ressursevaluering ved Shells hovedkontor Nederland fra 2013-17.
 • Hatt tillitsverv i Norsk Petroleumsforening og Norsk olje og gass.

 

May Karin Mannes, Direktør for sokkelanalyser og dataforvaltning

Last ned stort pressebilde

May Karin Mannes

Direktør for sokkelanalyser og dataforvaltning

Født

1966

Utdanning

Mannes er siviløkonom fra University of Strathclyde, Skottland.

Erfaring

Mannes begynte i Oljedirektoratet september 2020.

 • Begynte sin karriere i Statoil i 1990 hvor hun har hatt en rekke lederstillinger innenfor gass markedsføring og forretningsutvikling i Norge og Storbritannia.
 • Leder for markedsanalyse gass og LNG i Eclipse Energy fra 2012.
 • Leder av gass og LNG-praksisen til konsulentselskapet Timera Energy fra 2019.

 

Kalmar Ildstad, Direktør for lisensforvaltning

Last ned stort pressebilde

Kalmar Ildstad

Direktør for lisensforvaltning

Født

1963

Utdanning

Ildstad er sivilingeniør i fysikk/teknisk økonomi fra NTH (nå NTNU).

Erfaring

Ildstad begynte i Oljedirektoratet i 1989.

 • En rekke stillinger og vært leder i flere omganger i direktoratet med ulike ansvarsområder, blant annet dataforvaltning, kompetanseutvikling og utbygging og drift.
 • Gikk inn i Oljedirektoratets ledelse som direktør for felt og funn i 2006.

 

Erik Garshol, Direktør for organisasjon og IT

Last ned stort pressebilde

Erik Garshol

Direktør for organisasjon og IT

Født

1971

Utdanning

Garshol er cand.psychol. fra Universitetet i Bergen.

Erfaring

Garshol begynte i Oljedirektoratet oktober 2020.

 • Ulike lederstillinger innen HR og forbedring i Equinor. Han har vært personalsjef for landanleggene, og direktør for organisasjonseffektivitet.
 • Tidligere jobbet i Bjørnson Organisasjonspsykologene.

 

 

Hovedledelsen i Oljedirektoratet

Hovedledelsen i Oljedirektoratet med oljedirektør Ingrid Sølvberg i spissen (lengst foran).

 

Oppdatert: 08.12.2021