Strategisk og operativ ledelse

Strategisk ledelse

    
Ingrid_Solvberg.jpg
Ingrid Sølvberg

Oljedirektør

Født: 1970
Utdanning: Siv.ing. Marinteknologi, Norges tekniske høgskole (1994).

Erfaring: Sølvberg tiltrådte som oljedirektør januar 2020. Før dette var hun direktør for utbygging og drift fra juni 2014. Hun begynte sin karriere i Statoil (nå Equinor) i 1995 som undervannsingeniør, og fikk sin første lederstilling i 2004. Sølvberg har hatt en rekke lederstillinger, og var blant annet direktør for plattformteknologi og marine undersøkelser i perioden 2007-2010 og deretter HMS-direktør for midt- og nedstrømsvirksomheten i Equinor. I 2012 gikk hun til Centrica som kommersiell leder før hun i 2013 tiltrådte som direktør for Norskehavet og Barentshavet i OD. Hun har hatt styreverv i Norges geotekniske institutt (NGI) og Ship Manouvering Simulator Center (SMSC).


Kirsti Veggeland
Direktør for Dataforvaltning og organisasjon

Født: 1960
Utdanning: Cand.scient. (1985), Dr.scient. (1994) Fysikalsk kjemi, Universitetet i Bergen.

Erfaring: Veggeland ble ansatt som underdirektør i november 2014. Hun begynte i Oljedirektoratet i 1995, og fikk sin første lederstilling i 1998 som del av Ressursdivisjonens lederteam. Hun var også en del av ledelse i perioden 2004 til 2008. Hun begynte sin karriere som forsker i Rogalandsforskning, hvor hun var ansatt i ti år. Veggeland er fra 2015 medlem av programstyret for DEMO2000 og er medlem av fakultetsstyret til det teknisk naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Stavanger.

 


Kjell Agnar Dragvik
Direktør for Analyser og rammer

Født: 1958
Utdanning: Cand.polit. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo (1988).

Erfaring: Dragvik har bakgrunn fra Statistisk sentralbyrå og Olje- og energidepartementet. Han har vært i Oljedirektoratet siden 1997, hvor han blant annet har arbeidet med prognoser for sokkelen, prosjekter knyttet til utbygging og drift, økonomiske verdivurderinger av utvinningstillatelser og feltutbygginger. I perioden 2004 til 2011 var Dragvik leder. Etter ett år som prosjektleder i Gassco, tiltrådte han som direktør for Analyser og rammer  høsten 2014. 

torgeir_stordal.jpg
Torgeir Stordal
Direktør for Leting

Født: 1962
Utdanning: Cand.scient. Geofysikk, Universitetet i Bergen (1987).

Erfaring: Stordal ble ansatt som direktør for hovedområde leting i 2017. Han begynte sin karriere i Shell som geofysiker i 1989, og fikk sin første lederstilling i 1999. Stordal har hatt en rekke lederstillinger innenfor leting, og var blant annet letesjef i Norske Shell i perioden 2009-13. Fra 2013-17 hadde han en global rolle innen ressursevaluering ved Shells hovedkontor Nederland. Han har også hatt tillitsverv i Norsk Petroleumsforening og Norsk olje og gass.


Kalmar Ildstad
Direktør for Utbygging og drift

Født: 1963
Utdanning: Siv.ing. Fysikk/teknisk økonomi, Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet:


Erfaring: Ildstad gikk inn i Oljedirektoratets ledelse som direktør for Felt og funn i 2006. Han har hatt en rekke stillinger siden han begynte i etaten i 1989.

 

Operativ ledelse


Oddny Svendsen
Underdirektør for HR og kommunikasjon

Født: 1970
Utdanning: Cand. scient geologi, Universitetet i Tromsø (1997).

Erfaring: Svendsen ble ansatt som underdirektør for HR og kommunikasjon i september 2018. Hun har jobbet som geolog på en rekke prosjekter i Oljedirektoratet siden 1997.


Torhild Nilsen
Underdirektør for Rammer og økonomi

Født: 1968
Utdanning: Cand.jur. Universitetet i Bergen (1996).

Erfaring: Nilsen gikk inn i ledelsen i april 2017. Hun begynte i Oljedirektoratet i 2008 og har som juridisk rådgiver arbeidet bredt i organisasjonen, herunder har hun blant annet vært fagkoordinator for juristene og koordinator for OD-Rammesetting. Før hun begynte her, arbeidet hun som advokat i privat sektor.


Espen Andreas Hauge
Underdirektør for Sokkelanalyse og internasjonal virksomhet

Født: 1973
Utdanning: MSc. Økonomi og administrasjon, Norges handelshøyskole NHH (2006):


Erfaring: Hauge gikk inn i ledelsen i oktober 2017. Han har bakgrunn fra Olje- og energidepartementet og Forsvaret. Hauge var 2013-2015 Norges spesialutsending for energisaker til OECD og IEA.

 


Stig-Morten Knutsen
Underdirektør for Leting

Født: 1964
Utdanning: Dr.scient. Geologi (1991), Universitetet i Tromsø/Rice University, Houston. B.Sc. i Arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen (2005).

Erfaring: Knutsen har nesten 25 års fartstid fra Hydro, og han fullførte både master- og doktorgrad mens han var ansatt der. Etter noen år som konsulent, ble han ansatt som letesjef i Grønlands statsoljeselskap Nunaoil. Før han begynte i Oljedirektoratet høsten 2014, hadde Knutsen lederstillinger ved forskningsinstitusjonene Roald Amundsen Petroleum Research og ARCEx i Tromsø.


Benvenutta Henriksen
Underdirektør for Leting

Født: 1956
Utdanning: Cand.polit. Universitetet i Oslo og Bergen (1988):


Erfaring: Henriksen gikk inn i ledelsen i mai 2016. Hun begynte i Oljedirektoratet i 1992, og kom da fra stillingen som prosjektleder i stykkprisforsøket i Sosialdepartementet. Første lederstilling i Oljedirektoratet var i 1998 som del av Ressursdivisjonens lederteam. Etter dette har hun blant annet innehatt stillingen som fagkoordinator for petroleumsøkonomi og koordinator for Letestrategi.


Wenche Johansen
Underdirektør for Leting

Født: 1970
Utdanning: Cand.scient. Geofysikk, Universitetet i Bergen (1995).

Erfaring: Johansen gikk inn i ledelsen i november 2014. Hun kommer fra stillingen som fagkoordinator for geofag. Johansen begynte i Oljedirektoratet i 2002 og har tidligere arbeidet for WesternGeco, Schlumberger.


Tove Francke
Underdirektør for Utbygging og drift – Norskehavet

Født: 1967
Utdanning: Samfunnsøkonom, Universitetet i Oslo (1995). Bachelor of Arts, Concordia College, USA (1989).

Erfaring: Francke ble ansatt som underdirektør i november 2015. Hun begynte i Oljedirektoratet i 2011. Fra 1996 og fram til hun kom til oss var hun ansatt i ulike stillinger i Finansdepartementet.

 


Arvid Østhus
Underdirektør for Utbygging og drift – Nordsjøen

Født: 1964
Utdanning: MSc. Reservoarteknologi, Universitetet i Stavanger (1989).

Erfaring: Østhus ble ansatt i Oljedirektoratet i 2014 og gikk inn i ledelsen i januar 2017. Fra 1990 til 2014 jobbet han i oljeselskapet Phillips (nå ConocoPhillips), hvor han både var leder og hadde tekniske oppgaver. Før dette arbeidet han et år i selskapet Geoservices.

 


Niels Erik Hald
Underdirektør for Utbygging og drift – Barentshavet

Født: 1971
Utdanning: MSc. Materialteknologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (1995). Bedriftsøkonom, BI (2006).

Erfaring: Hald ble ansatt i 2014 og gikk inn i ledelsen i oktober 2017. Han har erfaring fra drift, anskaffelser og prosjekter i norsk industri, bl.a. hos Norsk Hydro i perioden 2000-2006. Etter en periode hos Subsea 7 begynte han i Statoil i 2008 og har arbeidet der med norske og internasjonale prosjekter. Han har ledererfaring fra Norsk Hydro og Statoil.


Maria Juul
Underdirektør for Digitalisering og dataforvaltning

Født: 1965
Utdanning: Cand.scient. Geologi, Århus Universitet, Danmark (1992).

Erfaring: Juul begynte i 2012 og har i to år koordinert tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO). Tidligere har hun vært ansatt i Statoil. Juul har i en stor del av yrkeskarrieren jobbet i grenselandet mellom geofag og IKT.

 

Portrettbilde av Inger Lise Strømme
Inger Lise Strømme
Underdirektør for IT og sikring

Født: 1971

Utdanning: Hovedfag i informasjonskunnskap og EDB, Høgskolen i Oslo (1996).

Erfaring: Inger Lise Strømme gikk inn i Oljedirektoratets ledelse som underdirektør for IT i 2018. Hun har de siste 15 årene hatt ulike lederstillinger i Oljedirektoratet, både på strategisk og operativt nivå. Før dette har hun erfaring fra informasjonsforvaltning og utviklingsoppgaver i Oljedirektoratet og Biblioteksentralen.

 

Oppdatert: 17.11.2020